Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής “Πολιτική”) είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούν να συλλέγονται από (εφεξής “η Εταιρεία”, “εμείς” , “Εμάς”, “μας”) από εσάς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας gr.xtrazex.info (εφεξής “αυτός ο ιστότοπος” ή “ο ιστότοπός μας”), πώς αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από εμάς, πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διανομή τέτοιων πληροφοριών, τη δυνατότητα επεξεργασίας, ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των πληροφοριών και των διαδικασιών ασφαλείας που εφαρμόσαμε για την προστασία του απορρήτου σας.

Καταβάλλουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πληροί τα πρότυπα του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καταβάλλουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πληροί τα πρότυπα του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Πολιτικής, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε από εσάς μη προσωπικές πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο (π.χ. διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης, όνομα τομέα, ημερομηνία και ώρα επισκέψεων, σελίδες που έχουν προβληθεί, χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπό μας κ.λπ.). Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται συνολικά, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Χρήση Πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς για διάφορους σκοπούς:

  • Για να αναπτύξουμε νέες και να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες υπηρεσίες και προσφορές προϊόντων.
  • Για παρακολούθηση και ανάλυση τάσεων, στατιστικών, χρήσης και δραστηριοτήτων σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας.
  • Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη προσωπικές πληροφορίες για την ανάλυση τάσεων και στατιστικών στοιχείων, την ενίσχυση της λειτουργίας του ιστοτόπου και την προβολή περιεχομένου και διαφημίσεων.

Επεξεργασία

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα νόμιμα και δίκαια και δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε εκτός των σκοπών για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει. Εφόσον είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται στον ακόλουθο κύκλο ζωής (συλλογή, συστηματικοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση, ενημέρωση (ενημέρωση, τροποποίηση, εκμετάλλευση, διανομή), μεταφορά, απομόνωση, κλείδωμα, καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα που μας παρέχονται αποθηκεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της δικαιοδοσίας του υποκειμένου των δεδομένων, σε ασφαλείς τοποθεσίες στην ΕΕ. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε, σχετικά με εσάς, παραμένουν ακριβή, έγκαιρα και ασφαλή.

Δυστυχώς, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ασφάλεια και ενώ προσπαθούμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρη ασφάλεια. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις απώλειες που εσείς ή οποιοσδήποτε μπορεί να υποστεί λόγω παραβίασης της εμπιστευτικότητας, όσον αφορά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή των πληροφοριών που μεταδίδετε στην Ιστοσελίδα. Επίσης, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα δεδομένα που υποβάλετε ή λαμβάνετε από εμάς μέσω του Διαδικτύου ή για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών των πληροφοριών και δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες που μας γνωστοποιήσατε ή μας στείλατε, ότι δεν θα τροποποιηθούν πριν ή μετά τη μετάδοσή τους σε εμάς.

Συμφωνείτε να μην θεωρείτε υπεύθυνους εμάς και τους αντίστοιχους προηγούμενους, παρόντες και μελλοντικούς υπαλλήλους, αξιωματικούς, διευθυντές, συμβασιούχους, συμβούλους, συμβούλους, μετόχους, προμηθευτές, πωλητές, παροχείς υπηρεσιών, μητρικές εταιρείες, θυγατρικές, αντιπροσώπους, προκατόχους, (συλλογικά, τα “Μέρη μας”) για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, η οποία προκύψει ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε υπεξαίρεσης, υποκλοπής, τροποποίησης, διαγραφής, καταστροφής ή χρήσης πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου μας.

Πρόσβαση ή Διορθώσεις στις Πληροφορίες σας

Είστε σε θέση να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα, που παρέχονται σε εμάς, στέλνοντας μας ένα e-mail.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας. Με την αίτησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να τερματιστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας παρατίθενται παρακάτω. Θα χρησιμοποιήσουμε εμπορικά λογικές προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε όλα αυτά τα αιτήματα.

Επίσης, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη προωθητικών επικοινωνιών από εμάς ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές τις ανακοινώσεις. Εάν αποχωρήσετε, ενδέχεται να σας στείλουμε μη διαφημιστικές ανακοινώσεις, όπως τεχνικές ειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις υποστήριξης ή διαχείρισης ή πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.

Έχετε επίσης και άλλα δικαιώματα, τα οποία σας παρέχονται από το δίκαιο για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά: να ζητήσετε πρόσβαση και να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που σας έχουν παρασχεθεί και τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις που έγιναν στους όρους αυτής της πολιτικής με αποτελεσματικό τρόπο πριν από την εφαρμογή των νέων τροποποιήσεων ή, σε αντίθετη περίπτωση, τη νέα πολιτική επεξεργασίας πληροφοριών, να έχετε εύκολη πρόσβαση στο κείμενο αυτής της Πολιτικής και τις τροποποιήσεις της, κλπ.

Αν έχετε οποιοδήποτε αίτημα, καταγγελία ή αξίωση σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε στείλτε το στο e-mail επικοινωνίας μας από το e-mail επικοινωνίας που υποδείξατε στον ιστότοπό μας. Το e-mail πρέπει να περιέχει:

  • το όνομά σας και άλλα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία σας παρασχέθηκαν στον ιστότοπό μας για να μας βοηθήσετε να σας εντοπίσουμε.
  • περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην αίτηση, αξίωση ή καταγγελία και τον επιδιωκόμενο σκοπό (επικαιροποίηση, διόρθωση ή διαγραφή ή εκπλήρωση καθηκόντων).

Λαμβάνουμε υπόψη σας όλα τα αιτήματα εντός 14 ημερών. Πριν απαντήσουμε στην αξίωση, θα ελέγξουμε την ταυτότητά σας και θα εντοπίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση δεδομένων μας. Εάν η αξίωση ή οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ελλιπείς, θα ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την αναγνώρισή σας, οι οποίες θα πρέπει να παρασχεθούν από εσάς εντός 5 ημερών από την παραλαβή της αίτησης για αποκατάσταση των λαθών. Αν δεν προσκομίσετε τα απαιτούμενα έγγραφα ή πληροφορίες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής αξίωσης, θεωρείται ότι έχετε παραιτηθεί από την απαίτηση. Μόλις ληφθεί το αίτημά σας με πλήρεις πληροφορίες, η προθεσμία των 14 ημερών θα ξεκινήσει ξανά. Όταν δεν είναι δυνατό να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός αυτής της προθεσμίας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της καθυστέρησης και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής σας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου .

Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από έναν ιστότοπο και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού κατά την περιήγησή σας. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές ιστού να ανταποκρίνονται σε εσάς ως άτομο. Η εφαρμογή Ιστού μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις δυσαρέσκειές σας, συγκεντρώνοντας και αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες των ιστότοπων μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, να παρακολουθούμε τις συνήθειες περιήγησης στο διαδίκτυο, να μας επιτρέπει να στοχεύουμε διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Από τα cookies μπορούμε να αποκτήσουμε τη διεύθυνση IP, τον γεωγραφικό σας τόπο, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το όνομα τομέα, την ημερομηνία και ώρα των επισκέψεων, τις σελίδες που εμφανίζονται, τον χρόνο που αφιερώνεται στον ιστότοπό μας κ.λπ.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού έχουν οριστεί ως προεπιλεγμένα cookies. Μπορεί να θέλετε να εξαιρεθείτε, απενεργοποιώντας τα cookies (ανατρέξτε στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης).

Σύνδεσμοι Τρίτων

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν και διατηρούνται από τρίτους, για τους οποίους δεν έχουμε κανένα έλεγχο. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σε ιστότοπους τρίτων μερών θα διέπεται από τους όρους της πολιτικής απορρήτου κάθε δικτυακού τόπου και σας ενθαρρύνουμε να διερευνήσετε και να υποβάλετε ερωτήσεις πριν αποκαλύψετε οποιεσδήποτε πληροφορίες στους διαχειριστές ιστότοπων τρίτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές των ιστότοπων τρίτων. Η συμπερίληψη ιστότοπων τρίτων μερών στον ιστότοπό μας δεν αποτελεί με κανέναν τρόπο την υποστήριξη του περιεχομένου, των ενεργειών ή των πολιτικών αυτών των ιστότοπων. Παρακαλούμε, ελέγξτε τις πολιτικές τρίτων πριν από την υποβολή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστοτόπους.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική

Αυτή η Πολιτική μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της τελευταίας έκδοσης στην Ιστοσελίδα μας. Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις αλλαγές που ενδέχεται να σχετίζονται με τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όρων αποθήκευσης, αποδείξεων προσωπικών δεδομένων και οποιωνδήποτε άλλων ουσιωδών αλλαγών στην παρούσα Πολιτική. Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές στην Πολιτική μας, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μετά την ηλεκτρονική δημοσίευση τέτοιων αλλαγών και αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μετά την δημοσίευση των αλλαγών σε αυτήν την Πολιτική, συμφωνείτε με όλες αυτές τις αλλαγές.

Κύλιση προς τα επάνω
Shares